Annons
SCIRA

En svensk förening som är till för dig som är intresserad av allt som rör barns och vuxnas läsning.


SCIRA firar 50-års jubileum 2014!


ÅRSMÖTE 2014

SCIRA's riksorganisation håller sitt årsmöte lördagen den 5:e april kl 14 i Linköping.

Plats: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Campus Valla, Hus 1

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Fil Dr Catarina Schmidt från Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping över ämnet Att bli en sån som läser – barns menings- och identitetsskapande genom texter

Kaffe serveras